So sánh hai quy tắc DPU và DAP

08-06-2020


Sự ra đời của DPU trong Incoterms 2020


Trong Incoterms 2020 có sự xuất hiện của 1 quy tắc mới đó là DPU (Delivered at Place Unloaded) thay thế cho quy tắc cũ DAT (Deliverd at Terminal).


Đây là quy tắc duy nhất trong Incoterms mà người bán có nghĩa vụ dỡ hàng ra khỏi phương tiện vận tải tại địa điểm giao hàng. Sự thay đổi chính của DPU so với DAT là việc địa điểm giao hàng không còn bị giới hạn tại 1 điểm tại Terminal hoặc các ga hàng hóa tại các cửa khẩu mà được mở rộng hơn thành bất kì địa điểm nào trên nước nhập khẩu do 2 bên đã thỏa thuận, cộng thêm nghĩa vụ dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải.


Theo DPU Incoterms 2020, nếu bên mua không có khả năng hoặc kinh nghiệm đưa hàng về đến kho nhập khẩu đồng thời cũng không có khả năng hoặc kinh nghiệm dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải chở đến, bên bán có thể làm thêm việc này (tính trước chi phí này vào tiền hàng) và ký hợp đồng theo quy tắc DPU.


Như vậy, trong Incoterms 2020 có 2 quy tắc tương tự nhau là DAP (Delivered at Place) và DPU (Delivered at Place Unloaded). Hai quy tắc này về cơ bản giống nhau, chỉ có điểm khác nhau duy nhất là hàng hóa đã được dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải (DPU) hay hàng hóa chỉ sẵn sàng để dỡ (DAP).


Điểm khác biệt giữa quy tắc DAP và DPU trong Incoterms 2020

DAP

DPU

A4. Giao hàng

Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt cùa người mua trên phương tiện vận tải chở đến và sẵn sàng để dỡ tại địa điếm đã thỏa thuận, nếu có, tại nơi đến vào ngày hoặc trong thời hạn giao hàng đã thỏa thuận.

 

A4. Giao hàng

Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt cùa người mua ngay khi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận tải chở đến tại địa điếm đã thỏa thuận, nếu có, tại nơi đến vào ngày hoặc trong thời hạn giao hàng đã thỏa thuận.

A5. Chuyển rủi ro

Người bán phải chịu tất cả rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao địa điếm đã thỏa thuận sẵn sàng để dỡ.

A5. Chuyển rủi ro

Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao địa điếm đã thỏa thuận và đã dỡ xuống.

A6. Phân chia chi phí

Người bán chịu mọi chi phí liên quan tới hàng hoá cho đến khi hàng đã được giao theo mục A4

A6. Phân chia chi phí

Người bán chịu mọi chi phí liên quan tới hàng hoá cho đến khi hàng đã được giao theo mục A4

 dpu-vs-dap

Ba điều kiện nhóm D trong Incoterms 2020


Các trường hợp sử dụng DPU


- DPU là quy tắc giao hàng có thể áp dụng cho tất cả các phương thức vận chuyển, kể cả vận chuyển đa phương thức

- DPU là quy tắc tối ưu khi phương tiện vận tải chở đến địa điểm thỏa thuận đã có sẵn cần cẩu hay cần nâng hạ có thể dỡ hàng, hoặc hàng hóa là mặt hàng chuyên biệt mà người bán cần cung cấp thiết bị để dỡ xuống. Nếu người bán không thể tố chức dỡ hàng tại nơi đến hoặc không muốn chịu rủi ro và chi phí dỡ hàng, thì có thể sử dụng DAP thay thế cho DPU.

- DPU cũng thường được sử dụng trong phương thức giao hàng lẻ (LCL), khi người bán cần chia nhỏ lô hàng để giao cho nhiều người mua riêng biệt ở nơi đến.
skype
LCL Export
skype
FCL Export
skype
Air Export
skype
Import (LCL, FCL, Air)
skype
Domestic
skype
Other Inquiries
ONLINE
INQUIRY
skype
ONLINE zalo