CUSTOMER INFORMATION PRIVACY POLICY

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Nhằm phục vụ cho việc tư vấn cho khách hàng

.

Thu thập thông tin là việc hệ thống của chúng tôi ghi nhận và lưu trữ một hoặc nhiều thông tin khác nhau do Quý khách chủ động cung cấp khi có nhu cầu được tư vấn về dịch vụ vận chuyển quốc tế và các dịch vụ khác do TMC (Thamico) cung cấp.

  • Khi truy cập vào website và yêu cầu được tư vấn về dịch vụ, khách hàng được yêu cầu cung cấp cho thông tin cá nhân đầy đủ và hoàn toàn chính xác bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại.
  • Thông tin cá nhân của Quý khách được thu thập trên cơ sở dữ liệu ghi nhận qua thao tác nhập liệu do Quý khách thực hiện, bao gồm và không giới hạn: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, các ghi chú khác.
  • Cookies và browser tại thời điểm truy cập của khách hàng được hệ thống ghi nhận tự động nhằm mục đích hỗ trợ bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng cũng như bảo mật hệ thống của trang web

.

b) Phạm vi sử dụng thông tin:

  • Chúng tôi sẽ không thuê, bán hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của Quý khách cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của Quý khách, trừ những điều được nêu trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng này.
  • Quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của Quý khách được ưu tiên nhằm phục vụ cho nhu cầu được tư vấn dịch vụ của Quý khách trên website www.thamico.com, phục vụ cho quá trình nhân viên kinh doanh hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi liên hệ nhằm cung cấp các thông tin liên quan theo yêu cầu của khách hàng như: cập nhật thông tin cho những lô hàng đã đi, tư vấn về dịch vụ, giá cả... Ngoài ra còn để kiểm soát việc tải dữ liệu từ trang web, nhận diện khách hàng truy cập vào Web, cải tiến các chức năng của Trang Web, hỗ trợ cho những thông báo hoặc giao tiếp cần thiết.
  • Các thông tin khuyến mãi hoặc các tin tức về dịch vụ được chúng tôi cung cấp trên trang web sẽ chỉ được gửi khi có sự đồng ý của khách hàng, theo các thông tin cá nhân khách hàng đã cung cấp (bao gồm cả email, số điện thoại, địa chỉ v.v.)

.

c) Thời gian lưu trữ thông tin;

Thông tin cá nhân của khách hàng mà chúng tôi thu thập được sẽ được chúng tôi lưu giữ trong khoảng thời gian phù hợp với quy định của pháp luật hoặc cho đến khi các thông tin đó còn đáp ứng được mục đích và phạm vi sử dụng được quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.

.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:

CÔNG TY CỔ PHẦN THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT (THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP.)

Mã số thuế: 0303022997

Địa chỉ: 25-25A đường 81, phường Tân Quy, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.28.3775 0888 (50 lines)

Email: info@www.thamico.com

.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

CÔNG TY CỔ PHẦN THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT (THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP.)

Mã số thuế: 0303022997

Địa chỉ giao dịch: 25-25A đường 81, phường Tân Quy, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.28.3775 0888 (50 lines)

Email: info@www.thamico.com

.

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Tất cả thông tin chi tiết do quý khách cung cấp được chúng tôi lưu trữ nhưng sẽ không được công khai trực tiếp. Nếu Quý khách sử dụng cùng một trình duyệt, cookies sẽ lưu lại những thông tin mà quý khách đã cung cấp, và quý khách có thể tiếp cận thông tin này và cập nhật bằng cách truy cập vào cửa sổ zendesk chat (bao gồm họ tên, địa chỉ email). Đồng thời, tại mọi thời điểm, khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi thay đổi thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi về các yêu cầu của Quý khách qua số điện thoại 84.28.3775 0888 (ext 298) hoặc gửi email đến địa chỉ info@www.thamico.com

.

f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, thành viên có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT (THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP.)

Mã số thuế: 0303022997

Địa chỉ giao dịch: 25-25A đường 81, phường Tân Quy, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.28.3775 0888 (50 lines)

Email: info@www.thamico.com

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của thành viên, Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân khiếu nại và đưa ra phương án giải quyết. Trả lời cho thành viên về kết quả giải quyết khiếu nại. Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của thành viên thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

 .

skype
LCL Export
skype
FCL Export
skype
Air Export
skype
Import (LCL, FCL, Air)
skype
Domestic
skype
Other Inquiries
ONLINE
INQUIRY
skype
ONLINE zalo