Các Ký Hiệu Trên Container

04-04-2018

Trên container có rất nhiều loại ký, mã hiệu thể hiện những ý nghĩa khác nhau. Tiêu chuẩn hiện hành quy định đối với các ký mã hiệu container là ISO 6346:199...
Các Loại Container

05-04-2018

Các loại container: Container bách hóa Container hàng rời Container chuyên dụng: chở súc vật, ô tô… Container bảo ôn Container hở mái Container mặt bằng C...
ULDs types

05-04-2018

ULDs types
skype
LCL Export
skype
FCL Export
skype
Air Export
skype
Import (LCL, FCL, Air)
skype
Domestic
skype
Other Inquiries
ONLINE
INQUIRY
skype
ONLINE zalo