Incoterms 2020: Cập Nhật Các Thay Đổi Và Quy Định Mới 

19-06-2023

Incoterms 2020 (International Commercial Terms 2020) là bộ quy tắc thương mại quốc tế quan trọng nhằm định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ giữa người bán và người mua trong quá trình giao nhận hàng hóa quốc tế. Được phát hành bởi ICC (International Chamber of Commerce), Incoterms 2020 đã mang đến nhiều thay đổi và điều chỉnh so với phiên bản trước đó (Incoterms 2010). Bài viết này của Thamico sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Incoterms 2020 và cung cấp hướng dẫn chi tiết về các điều khoản mới nhất.

Các thay đổi và quy định mới của Incoterms 2020:

Thay thế điều kiện DAT bằng điều kiện mới DPU: DPU là điều kiện duy nhất bắt buộc người bán phải giao đến địa điểm nhận hàng và dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển. Sự thay đổi này được thực hiện bởi ICC nhằm đáp ứng nhu cầu của người mua khi người mua không thể tự dỡ hàng.

Tăng mức bảo hiểm bắt buộc trong điều kiện CIP: Điều kiện CIP đã được tăng cường bằng việc nâng mức bảo hiểm từ loại C (mức tối thiểu trong bản Incoterms 2010) lên loại A, đây là mức bảo hiểm cao nhất. Điều này nhằm đem lại sự bảo đảm tốt hơn cho lô hàng trong quá trình vận chuyển.

FCA cho phép ủy quyền người vận chuyển nhận hàng và phát hành On-board Bill of Lading: Trong điều kiện FCA, bên mua được phép ủy quyền cho người vận chuyển nhận hàng và cung cấp On-board Bill of Lading cho người bán. Điều này giúp tiện lợi cho việc thanh toán bằng thư tín dụng (L/C).

incoterms-2020

Các điều kiện chính trong Incoterms 2020:

Có 11 điều kiện cơ bản nói về cơ sở giao hàng, phương thức vận tải trong Incoterms 2020. Cụ thể là:

 • Điều kiện dành cho mọi phương thức vận chuyển 
 1. EXW (Ex Works) - Giao hàng tại xưởng

Theo điều kiện EXW, người mua chịu trách nhiệm và chi phí vận chuyển hàng hóa từ nhà xưởng (hoặc địa điểm khác của người bán) đến địa điểm đích. Người bán chỉ có trách nhiệm cung cấp hàng hóa sẵn sàng cho việc vận chuyển tại nhà xưởng hoặc địa điểm khác đã được thỏa thuận.

Điều kiện EXW không bao gồm bất kỳ chi phí vận chuyển nội địa, chi phí xuất nhập khẩu, phí xử lý hải quan hoặc bất kỳ loại phí phát sinh nào sau khi hàng hóa đã được chuyển giao tại nhà xưởng hoặc địa điểm khác của người bán.

Với điều kiện EXW, người mua chịu trách nhiệm về việc sắp xếp và chi trả cho các dịch vụ vận chuyển, các thủ tục hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác liên quan đến vận chuyển hàng hóa từ điểm khởi đầu đến địa điểm đích.

 1. FCA (Free Carrier) -  Giao cho người chuyên chở

Theo điều kiện FCA, người bán có trách nhiệm cung cấp hàng hóa sẵn sàng cho việc vận chuyển tại địa điểm đã thỏa thuận, chẳng hạn như nhà xưởng của người bán. Người mua chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa từ địa điểm này đến điểm đích.

Điều kiện FCA cho phép người mua ủy quyền cho bên vận chuyển được chỉ định và chịu trách nhiệm phát hành vận đơn vận chuyển (Bill of Lading) hoặc tài liệu vận chuyển tương tự. Điều này giúp tiện lợi cho việc thanh toán và quản lý hàng hóa.

Trong trường hợp người mua không có khả năng hoặc kinh nghiệm vận chuyển hàng hóa, người bán có thể sắp xếp vận chuyển cho người mua, nhưng tất cả các chi phí và rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển sẽ thuộc về người mua.

 1. CPT (Carriage Paid To) - Cước phí trả tới

Theo điều kiện CPT, người bán có trách nhiệm chịu chi phí vận chuyển hàng hóa đến điểm đích đã thỏa thuận với người mua. Người bán cần sắp xếp vận chuyển hàng hóa và chi trả cho các dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ điểm đi đến điểm đích. Tuy nhiên, người mua chịu trách nhiệm và rủi ro đối với hàng hóa ngay khi hàng được giao cho người vận chuyển đầu tiên.

Điều kiện CPT chỉ xác định trách nhiệm và chi phí vận chuyển hàng hóa. Các chi phí khác như thuế nhập khẩu, phí hải quan, bảo hiểm hàng hóa và các chi phí liên quan khác không được bao gồm trong điều kiện này. Do đó, cần thỏa thuận rõ ràng với người bán và người mua về các chi phí này để tránh hiểu lầm và xung đột trong quá trình giao dịch.

 1. CIP (Carriage & Insurance Paid to) - Cước phí và bảo hiểm trả tới:

Theo điều kiện CIP, người bán có trách nhiệm chịu chi phí vận chuyển hàng hóa đến điểm đích đã thỏa thuận với người mua. Người bán cần sắp xếp vận chuyển hàng hóa và chi trả cho các dịch vụ vận chuyển từ điểm đi đến điểm đích. Người bán cũng chịu trách nhiệm mua  bảo hiểm hàng hóa cho người mua trong quá trình vận chuyển.

Tuy nhiên, khi hàng hóa đã được giao cho người vận chuyển, người mua chịu trách nhiệm và rủi ro đối với hàng hóa từ điểm xuất phát đến điểm đích. Người mua cũng chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến thủ tục hải quan nhập khẩu và các khoản thuế và phí phát sinh tại điểm đích.

Điều kiện CIP chỉ xác định trách nhiệm và chi phí vận chuyển hàng hóa cùng với việc bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Các chi phí khác như thuế nhập khẩu, phí hải quan, và các chi phí liên quan khác không được bao gồm trong điều kiện này. Do đó, cần thỏa thuận rõ ràng với người bán và người mua về các chi phí này để tránh hiểu lầm và xung đột trong quá trình giao dịch.

 1. DAP (Delivered at Place) -  Giao tại địa điểm

Theo điều kiện DAP, người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến nơi đích đã được chỉ định bởi người mua. Người bán phải chịu trách nhiệm cho việc giao hàng và chi phí vận chuyển hàng hóa đến nơi đích đã được chỉ định. Rủi ro và trách nhiệm chuyển giao hàng hóa từ người bán sang người mua khi hàng hóa đã được giao đến nơi đích đã được chỉ định.

Điều kiện DAP bao gồm chi phí vận chuyển hàng hóa đến nơi đích đã được chỉ định, nhưng không bao gồm chi phí nhập khẩu, thuế, phí xử lý hải quan hoặc chi phí vận chuyển nội địa sau khi hàng đã được giao đến nơi đích đã được chỉ định. Nếu các yêu cầu phát sinh từ quy định nhập khẩu hoặc xử lý hải quan, người mua chịu trách nhiệm và chi trả.

 1. DPU (Delivery at Place Unloaded) - Giao tại địa điểm đã dỡ hàng

Theo điều kiện DPU, người bán có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến một địa điểm đã thỏa thuận với người mua. Người bán chịu trách nhiệm tiến hành quá trình vận chuyển hàng hóa đến điểm đích, sau đó dỡ hàng ra khỏi phương tiện vận chuyển.

Sau khi hàng hóa đã được dỡ ra khỏi phương tiện vận chuyển, người mua chịu trách nhiệm và rủi ro liên quan đến hàng hóa từ thời điểm đó. Người mua cũng chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến thủ tục hải quan nhập khẩu, các khoản thuế và phí phát sinh tại địa điểm đích.

 1. DDP (Delivered Duty Paid) - Giao đã trả thuế

Theo điều kiện DDP, người bán có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đích đã thỏa thuận với người mua. Người bán chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu, các khoản thuế và phí phát sinh cho đến khi hàng hóa được giao tới địa điểm đích và đã qua thủ tục hải quan nhập khẩu.

Trong điều kiện DDP, người bán chịu toàn bộ trách nhiệm và rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến khi nó được giao tới người mua tại địa điểm đích đã thỏa thuận. Người mua không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay chi phí nào liên quan đến vận chuyển và thủ tục hải quan.

Điều kiện DDP đảm bảo rằng người bán chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc vận chuyển và giao hàng tới địa điểm đích, bao gồm cả chi phí liên quan đến thủ tục hải quan và thuế. Tuy nhiên, người mua cần chú ý đến các quy định hải quan và pháp luật của địa điểm đích để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và tránh xảy ra vấn đề pháp lý.

 • Điều kiện dành riêng cho vận chuyển đường biển và vận chuyển nội địa:
 1. FAS (Free Alongside Ship) - Giao dọc mạn tàu: 

Theo điều kiện FAS, người bán có trách nhiệm chuyển hàng hóa và đặt chúng dọc mạn tàu ở cảng đi đã thỏa thuận với người mua. Người bán phải chuẩn bị và đưa hàng hóa gần tàu ở cảng đi trong khi các chi phí và rủi ro liên quan đến việc đặt hàng dọc mạn tàu do người mua chịu. Sau khi hàng hóa được đặt dọc mạn tàu, trách nhiệm và rủi ro chuyển từ người bán sang người mua.

Điều kiện FAS chỉ áp dụng cho việc giao hàng tại cảng đi và không đảm bảo việc chuyển hàng hóa lên tàu hoặc thủ tục hải quan. Nếu người mua yêu cầu người bán chịu trách nhiệm đưa hàng lên boong tàu an toàn tại cảng đi, điều kiện FOB (Free On Board) sẽ phù hợp hơn.

Các chi phí và rủi ro phát sinh sau khi hàng hóa đã được đặt dọc mạn tàu, chẳng hạn như chi phí vận chuyển nội địa, thủ tục hải quan xuất khẩu, và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển hàng tới địa điểm đích, sẽ do người mua chịu.

 1. FOB (Free on Board) - Giao hàng trên tàu: 

Theo điều kiện FOB, người bán sẽ hoàn thành trách nhiệm giao hàng của mình khi hàng hóa được chuyển hẳn qua lan can tàu tại cảng đi đã thỏa thuận với người mua. Khi hàng hóa đã được chuyển giao qua lan can tàu, trách nhiệm và rủi ro chuyển giao từ người bán sang người mua.

Điều kiện FOB chỉ áp dụng cho việc giao hàng tại cảng đi và không đảm bảo việc chuyển hàng tới địa điểm đích hoặc thủ tục hải quan nhập khẩu. Nếu người mua yêu cầu người bán chịu trách nhiệm đưa hàng tới cảng tới, điều kiện CFR (Cost and Freight) hoặc CIF (Cost, Insurance, and Freight) sẽ phù hợp hơn.

Các chi phí và rủi ro phát sinh sau khi hàng hóa đã được chuyển giao qua lan can tàu, chẳng hạn như cước phí vận chuyển biển, bảo hiểm hàng hóa và các chi phí hải quan nhập khẩu, sẽ do người mua chịu.

 1. CFR (Cost and Freight) - Tiền hàng và cước phí: 

Theo điều kiện CFR, người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến cảng tới đã thỏa thuận với người mua. Người bán phải chịu các chi phí và rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa đến cảng tới, bao gồm cả cước phí vận chuyển biển.

Dưới điều kiện này, người bán không có nghĩa vụ gì với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm, do đó nếu cần thiết, người mua cần tự mua bảo hiểm cho hàng hóa để tránh rủi ro.

Điều kiện CFR áp dụng cho việc giao hàng tại cảng tới và không bao gồm việc vận chuyển hàng tới địa điểm đích sau cảng. Nếu người mua yêu cầu người bán chịu trách nhiệm đưa hàng tới địa điểm đích, điều kiện DAP (Delivered at Place) hoặc DDP (Delivered Duty Paid) sẽ phù hợp hơn.

 1. CIF (Cost, Insurance, and Freight) - Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí:

Theo điều kiện CIF, người bán sẽ chịu trách nhiệm thông quan hàng hóa tại phía cảng đi, xếp hàng hóa lên tàu và chi trả cước phí. Ngoài việc chịu trách nhiệm vận chuyển, người bán còn phải mua bảo hiểm hàng hóa cho lô hàng khi hàng được vận chuyển trên tàu biển. Người bán phải chịu các chi phí phát sinh để mua bảo hiểm hàng hóa và tính trước các chi phí này vào giá bán hàng hóa.

Mặc dù phía người bán sẽ chi trả các chi phí, tiền bảo hiểm liên quan tới quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, rủi ro vẫn sẽ được chuyển sang người mua ngay tại thời điểm hàng hóa được đưa lên tàu.

  Những lưu ý khi áp dụng điều kiện Incoterms 2020:

Điều kiện Incoterms không mang tính bắt buộc, vì đây không phải là luật. Điều này có nghĩa là các bên tham gia giao dịch có thể thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao hàng khác nhau mà không bị ràng buộc bởi Incoterms.

Có nhiều phiên bản Incoterms tồn tại cùng một lúc. Do đó, khi ký kết hợp đồng thương mại, nên làm rõ phiên bản Incoterms nào được áp dụng. Các phiên bản Incoterms đã được phát hành trong các năm: 1936, 1953 (sửa đổi năm 1967 và 1976), 1980, 1990, 2000, 2010 và 2020. Các phiên bản sau không thay thế hoặc không vô hiệu hóa các phiên bản trước đó.

Các điều kiện trong Incoterms có thể trở nên vô hiệu nếu xung đột với quy định pháp luật địa phương. Do đó, hãy tìm hiểu và nắm rõ các quy định pháp luật tại địa phương, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn đang tham gia vào hoạt động mua bán quốc tế. Điều này giúp đảm bảo rằng các điều kiện giao hàng tuân thủ đúng luật lệ và giúp tránh những tranh chấp pháp lý không cần thiết.

Các điều kiện trong Incoterms chỉ xác định thời điểm chuyển giao rủi ro, trách nhiệm và chi phí từ người mua sang người bán. Không bao gồm việc xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa và các hậu quả có thể phát sinh do vi phạm hợp đồng. Những vấn đề này cần được thỏa thuận rõ ràng trong các điều khoản khác của hợp đồng.

Lưu ý những điều trên sẽ giúp bạn áp dụng Incoterms một cách thông minh và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật đồng thời tối ưu hóa quá trình giao hàng và tránh rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.

Thamico mong rằng những chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về các thay đổi và quy định mới trong Incoterms 2020. Nếu bạn có bất kì thắc mắc liên quan đến các quy trình xuất nhập khẩu hay vận chuyển hàng hóa hãy liên hệ với chúng tôi qua 

 • Hotline: 0988 441 401
 • Email: info@thamico.com
skype
LCL Export
skype
FCL Export
skype
Air Export
skype
Import (LCL, FCL, Air)
skype
Domestic
skype
Other Inquiries
ONLINE
INQUIRY
skype
ONLINE zalo