Incoterms 2020 - Những thay đổi chính

20-03-2020

Incoterms 2020 mới đã được Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) xuất bản ngày 1/1/2020 và có hiệu lực từ 1/1/2020. Sau đây là một số vấn đề và thay đổi của Incoterms 2020 so với phiên bản 2010.


Thay thế điều kiện DAT bằng DPU


Điều kiện DAT (Deliver at Terminal - giao tại bến, đã dỡ, chưa thông quan NK) được thay đổi thành DPU (Delivered at Place Unloaded - giao tại điểm đến thỏa thuận, đã dỡ, chưa thông quan NK). DPU được tạo ra do gặp phải các vấn đề trong việc giải thích thuật ngữ “Terminal” của điều kiện DAT Incoterms 2010.


DPU là điều kiện Incoterm duy nhất thể hiện hàng hóa được giao tại điểm đến thỏa thuận, đã dỡ. Việc đổi tên DAT thành DPU là để mở rộng khái niệm hàng hóa không chỉ được dỡ tại cơ sở hạ tầng (cảng, sân bay, bến tàu, v.v.) mà còn tại bất kỳ điểm nào khác ở quốc gia đích có thể được bốc dỡ từ phương tiện vận chuyển, chẳng hạn như nhà máy hoặc nhà kho.


Vận đơn On-board khi giao hàng với điều kiện FCA


Để giải quyết các trường hợp sử dụng điều kiện FCA khi giao hàng đến điểm giao hàng thỏa thuận (cơ sở của người bán, 1 điểm tập kết hàng hoặc cảng bốc hàng, trên phương tiện vận tải, sẵn sàng để dỡ xuống) nhưng người bán cần 1 vận đơn có dấu On-board thể hiện hàng hóa đã được giao lên tàu (khi sử dụng phương thức thanh toán nhờ thu hoặc tín dụng thư L/C), FCA Incoterms 2020 đã quy định thêm việc người mua hàng có thể chỉ định người chuyên chở phát hành vận đơn có dấu On-board khi nhận hàng từ người bán tại điểm giao hàng thỏa thuận. Sau đó người chuyên chở này sẽ đưa hàng tới cảng quốc tế để có thể chuyển hàng sang nước của người mua.

incoterms 2020
Mức bảo hiểm của CIF và CIP


Trong CIP Incoterms 2020, người bán có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hóa ở mức cao nhất, tương ứng với mức bảo hiểm loại A (Theo các điều kiện bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển ICC 1/1/2009 LMA/IUA) hoặc bảo hiểm khác tương đương bảo hiểm loại A thay vì mức bảo hiểm tối thiểu loại C như trong Incoterms 2010. Tuy nhiên, nếu các bên muốn thì có thể đàm phán hạ thấp mức bảo hiểm xuống và đưa việc này vào trong 1 điều khoản của hợp đồng.


Trong CIF Incoterms 2020, người bán chỉ có nghĩa vụ mua bảo hiểm ở mức thấp nhất là bảo hiểm loại C hoặc tương đương loại C. Nhưng tương tự CIP Incoterms 2020, các bên có thể thỏa thuận nâng mức bảo hiểm lên và đưa việc này vào trong 1 điều khoản của hợp đồng.

Incoterms 2020
Mở rộng khả năng vận chuyển của người bán và người mua với điều kiện FCA, DAP, DPU, DDP.


Incoterms 2020 quy định đối với các điều kiện FCA (Free carrier - Giao cho người vận tải), DAP (Delivered at Place - Giao tại nơi đến), DPU ( Delivered at Place Unloaded - giao tại điểm đến thỏa thuận) và DDP (Delivered Duty Paid - Giao đã trả thuế), hàng hóa có thể được vận chuyển mà không có bên thứ ba nào tham gia , cụ thể người mua và người bán có thể  sử dụng phương tiện vận tải của mình để chuyển hàng hóa đến điểm đích, tương ứng với chức năng vận chuyển của mỗi bên (FCA: người mua, DAP/DPU/DDP: người bán).
 

skype
LCL Export
skype
FCL Export
skype
Air Export
skype
Import (LCL, FCL, Air)
skype
Domestic
skype
Other Inquiries
ONLINE
INQUIRY
skype