Triển khai cơ chế một cửa đường hàng không trên cả nước

17-11-2017

Tổng Cục Hải quan sẽ triển khai cơ chế một cửa đường hàng không tại tất cả các cảng hàng không quốc tế trên cả nước từ ngày 15/11 theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

Cơ chế một cửa đường hàng không cho phép người làm thủ tục gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước liên  quan  đến tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Các cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

So với trước kia, điểm mới đầu tiên và quan trọng nhất của cơ chế một cửa đường hàng không là các hãng hàng không cung cấp thông tin bằng phương  thức điện tử cho cơ quan Chính phủ trong việc quản lý phương tiện vận tải hàng không.

TMC news: cơ chế một cửa trong đường hàng không Việt Nam

Hiện nay, các văn bản quy định quản lý phương tiện vận tải hàng không tại sân bay quốc tế đã có nhưng được quy định riêng rẽ bởi các cơ quan khác nhau, thiếu đồng bộ. Chẳng hạn như trong lĩnh vực hải quan đã có Nghị định yêu cầu, thông tư hướng dẫn các hãng hàng không cung cấp thông tin về hành khách, hàng hóa và hành lý, về chuyến bay.Cơ quan an ninh cửa khẩu và quản lý xuất nhập cảnh thì yêu cầu cung cấp trước thông tin hành khách.

Cơ quan cảng vụ hàng không cũng yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quản lý chung… Tất cả các thông tin này (trừ thông tin về hành khách) đều cung cấp bằng bản giấy. Do vậy, việc chia sẻ và sử dụng thông tin là rất hạn chế.

Tổng cục Hải quan cho biết, tới đây khi triển khai cơ chế một cửa đường hàng không, toàn bộ các thông tin liên quan sẽ được khai báo bằng phương thức điện tử và được liên kết với tất cả hệ thống quản lý của các cơ quan nhà nước tại cảng hàng không.

Bên cạnh đó, về phía cơ quan hải quan còn thực hiện cung cấp thông tin giữa các cơ quan quản lý kho, bãi hàng không phục vụ cho công tác giám sát hải quan. Khi các cơ quan liên quan được chia sẻ những thông tin này sớm thì sẽ rút ngắn thời gian thông quan và hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp logistic, doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Cơ chế một cửa đường hàng không đưa vào sử dụng giúp người làm thủ tục không phải nộp nhiều bộ chứng từ giấy tới các cơ quan quản lý nhà nước mà chỉ phải gửi thông tin điện tử một lần duy nhất tới Cổng thông tin một cửa quốc gia. Qua đó, rút ngắn thời gian làm thủ tục, tiết kiệm các chi phí liên quan.

(Báo Mới)

skype
LCL Export
skype
FCL Export
skype
Air Export
skype
Import (LCL, FCL, Air)
skype
Domestic
skype
Other Inquiries
ONLINE
INQUIRY
skype