Hơn 1,300 Doanh Nghiệp Trong cả nước đã kê khai hoàn thuế điện tử

05-10-2017

Sau hơn 4 tháng triển khai ứng dụng hoàn thuế điện tử trên toàn quốc, đã có 1.344 doanh nghiệp kê khai hoàn thuế điện tử với tổng số hồ sơ tiếp nhận là 3.117 hồ sơ và tổng số tiền đề nghị hoàn thuế là hơn 17,1 nghìn tỉ đồng.

Tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng, tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả hệ thống Hải quan điện tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan.

Việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hệ thống Hải quan điện tử, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và kết nối một cửa ASEAN cũng đã được Bộ tài chính tiếp tục thực hiện. Đến tháng 8/2017, cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức 11 bộ, ngành. Ngoài thủ tục thông quan hàng hóa (Bộ Tài chính), 29 thủ tục hành chính của 10 bộ, ngành đã thực hiện thông qua cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hơn 478,8 nghìn bộ, trên 13,6 nghìn doanh nghiệp tham gia.

(Vietnam Shipper)

skype
LCL Export
skype
FCL Export
skype
Air Export
skype
Import (LCL, FCL, Air)
skype
Domestic
skype
Other Inquiries
ONLINE
INQUIRY
skype