ĐÁNH THỨC NĂNG LỰC VÔ HẠN

28-07-2020

“Đánh thức năng lực vô hạn” như một tiếng gọi lay tỉnh, thách thức những ai luôn luôn còn nhiệt tâm với cuộc sống, giúp họ khai thác nguồn sức mạnh mà tạo hóa vừa mới ban tặng. Để đánh thức con người phi thường trong bạn, Anthony Robbins đã theo đuổi, nghiên cứu những gì mà ông xem như là những nguyên tắc nền tảng gầy dựng sự thay đổi bền vững.

Qua đó, ông cũng muốn san sẻ với bạn đọc 3 nguyên tắc, cũng là 3 bước cơ bản đủ nội lực áp dụng ngay để thay đổi cuộcđời mình. Những nguyên tắc này tuy rất dễ dàng, song lại hết sức kết quả nếu được vận dụng thành thục.

  • Nâng tầm bản thân
  • Thay đổi niềm tin hạn hẹp về bản thân
  • Thay đổi chiến lược

 Và cần thiết hơn, bạn chú trọng làm chủ 5 khía cạnh trong cuộc sống mà Anthony Robbins tin là ảnh hưởng tới chúng ta nhiều nhất

  • Làm chủ cảm xúc
  • Làm chủ cơ thể
  • Làm chủ thời gian
  • Quản lý tài chính
  • Xây dựng và duy trì mối liên kết

skype
LCL Export
skype
FCL Export
skype
Air Export
skype
Import (LCL, FCL, Air)
skype
Domestic
skype
Other Inquiries
ONLINE
INQUIRY
skype